Veterinarians

NOMOVET veterinarska ambulanta

Beograd - Belgrade (Srbija - Serbia)

  • Ad type:
  • Country: Srbija - Serbia
  • City: Beograd - Belgrade
  • Ad ID: 7612
  • Date of publication: 08.04.2021
NomoVet
Phone number: 063 Click to see the number
84 0

Details

VETERINARSKA AMBULANTA NOMOVET, OSNOVANA JE 1992. GODINE KAO PRVA PRIVATNA SPECIJALIZOVANA AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE U BEOGRADU. SPECIFIČNOST AMBULANTE OGLEDA SE U PROFESIONALNOM ODNOSU ZAPOSLENIH PREMA PROBLEMU SA KOJIM DOLAZITE POČEVŠI OD DETALJNOG KLINICKOG PREGLEDA I UZIMANJA SVIH POTREBNIH DIJAGNOSTIČKIH ANALIZA, PA SVE DO PRIMENE NAJBOLJIH REŠENJA U LEČENJU VAŠEG KUĆNOG LJUBIMCA, NA NAJVIŠEM NIVOU SAVREMENE VETERINARSKE MEDICINE. STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH PUTEM UČEŠĆA NA KONGRESIMA, SIMPOZIJUMIMA I SEMINARIMA U ZEMLJI I SVETU, KAO I POSEDOVANJE NAJSAVREMENIJIH UREĐAJA I OPREME, OMOGUĆAVA NAM UVOĐENJE NAJNOVIJIH METODA LEČENJA U SVAKODNEVNU PRAKSU. U DOSADAŠNJEM RADU, VETERINARSKA AMBULANTA NOMOVET OBRADILA JE VIŠE OD 15.000 PACIJENATA. U NAJVEĆEM BROJU PACIJENTI SU PSI, MAČKE, A ZATIM PTICE, GLODARI I DRUGE EGZOTIČNE ŽIVOTINJE. VETERINARSKIM TIMOM NOMOVET-A RUKOVODI LJUBICA ČEROVIĆ DR. VET. MED, VLASNIK AMBULANTE. LJUBICA ČEROVIĆ ZAVRŠILA JE FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE U BEOGRADU. OD POČETKA STUDIJA, PARALELNO JE POSEĆIVALA VETERINARSKI FAKULTET U BONU (NEMAČKA) I NAKON TOGA JE IMALA DUGOGODIŠNJU SEZONSKU PRAKSU U VETERINARSKOJ KLINICI DR ŠILINGSA U BONU. 1992. GODINE, OTVORILA JE PRVU PRIVATNU SPECIJALISTIČKU VETERINARSKU AMBULANTU ZA MALE ŽIVOTINJE U BEOGRADU. UČESNIK JE MNOGIH SPECIJALISTIČKIH KONGRESA, SIMPOZIJUMA I SEMINARA. S OBZIROM DA SE DUGO GODINA BAVILA DRESUROM PASA I TAKMIČENJIMA, VRSTAN JE POZNAVALAC RASA PASA I RASNIH PREDISPOZICIJA KAO I PSIHOLOGIJE ŽIVOTINJA. POSEBNE OBLASTI NJENOG INTERESOVANJA SU URGENTNA MEDICINA, DIJAGNOSTIKA I HIRURGIJA, KAO I INTERNA MEDICINA EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA. PORED DR.LJUBICE ČEROVIĆ, VETERINARSKI TIM ČINE I : ALEKSANDAR MAKAREVIĆ, DR.VET MED. JELENA CMILJANOVIĆ, DR .VET.MED. NEBOJŠA STEPANOVIĆ, DR. VET. MED. ADRESA: VOJVODE STEPE 210 11000 BEOGRAD