Grooming and Grooming Schools

Grooming Star School

Beograd - Belgrade (Srbija - Serbia)

  • Ad type: Offer
  • Country: Srbija - Serbia
  • City: Beograd - Belgrade
  • Ad ID: 9849
  • Date of publication: 18.10.2021
Grooming Star
Phone number: 069 Click to see the number
Email: Click to see the email
24 0

Details

Grooming Star škola postoji dugi niz godina i bavi se edukacijom od 2010.godine. Za to vreme obuku je prošao veliki broj polaznika koji su danas samostalni grumeri u svojim salonima ili rade kao vodeći zaposleni, visoko kotirani zahvaljujući znanju i umešnosti stečenim u našim edukativnim salonima. Način rada sa polaznicima je modernizovan i unapredjen neprestanim profesionalnim usavršavanjem što znači da edukator mora biti stručan, iskusan i sertifikovan, dokazan i posvećen. Stoga smo kontinuirano stručno bogatili svoju delatnost i kao edukatori usko saradjivali sa našom poznatom ustanovom “Božidarac” (Vračar), čije smo polaznike uspešno osposobili za izabran smer školovanja, kao i sa “Royal Groom Academy” – RGA (Novi Beograd). Poseban akcenat je na sjajnoj saradnji sa RGA, odakle škola nosi usvojeno bogato znanje i iskustvo, stečeno edukatorskim radom po planu i programu International Grooming Asociation – IGA, koji RGA neguje i upražnjava. Uspešno su pohadjani prestižni seminari Ane Bardiševe u Beogradu u organizaciji RGA, gde je stečen sertifikat o Brzoj školi gruminga Ane Bardiševe. Redovno se učestvovalo na IGA takmičenjima u šišanju pasa u Beogradu, takodje u organizaciji RGA, gde su postignuti očekivani rezultati i stečeni sertifikati visoke B i A klase. Aktivnim kinološkim odgojem i radom sa izložbenim psima bavimo se 17 godina, odakle nosimo izložbene rezultate visoko kotirane, kao i umeće grumiranja tipskih frizura odredjenih pasmina. Praktičnom i teoretskom nastavom koju pružamo polaznicima tokom obuke, uspešno koračamo ka zajedničkom cilju potpunog osposobljavanja za samostalan rad. Kvalitetan profesionalni alat i kozmetika, ugodan radni ambijent, stalno prisustvo i podrška edukatora, neposredni kontakt sa ljubimcima, samo su deo programa koji garantuje uspešno savladavanje i otkrivanje lepote samog zanimanja. Adresa: Kralja Milutina 1. Vracar.